Inkoop/Verkoop

Uri Premselaar is ook inkoper van schilderijen en grafieken.
Wilt u een schilderij of grafiek verkopen dan kunt u ons het beste een email met foto sturen naar :info@uripremselaar.nl